Fluobrigade

Ook dit jaar is onze Fluobrigade weer uit de startblokken geschoten. Op maandag 21 september wachtte een ploeg enthousiaste leraars de fietsers weer op met een leuke verassing voor wie met vest én helm toekwam. Onder de gelukkigen worden bovendien extra prijzen verloot (fietslichtjes en gratis broodjeskaarten).

Naast het promoten van de fluovest – ook als het niet donker is – leggen we dit jaar met opzet de klemtoon op het dragen van een fietshelm. Hoewel iedereen vindt dat het mét helm een stuk veiliger is, blijft de wetgever toch achterop. Voor scholen is het zodoende soms vechten tegen de bierkaai, maar we houden dapper vol. Bij schooluitstappen met de fiets (vb. sportdag) is de helm via het schoolreglement alleszins al verplicht. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk leerlingen te overtuigen dat je die fietshelm best altijd draagt, samen met de fluovest!

Voor onze eigen schoolinterne campagne kregen we hulp van de provincie Vlaams-Brabant en leenden we een idee van een Duitse campagne.