40 jaar priester - Fons Van Looveren

Ter gelegenheid van 40 jaar priesterschap schreef EH Fons Van Looveren zaliger deze tekst voor het maandblad Présences (parochiemaandblad, parochies Charleroi). Deze terugblik kunnen we lezen als zijn laatste woorden. (Tekst in vertaling uit het Frans.)

Pas  toen de vraag kwam van het redactiecomité van de tijdschriften “Présences” en “l’Eglise de Tournai” realiseerde ik me dat ik dit jaar al veertig jaar priester ben. Ik was er me niet van bewust.
Sinds mijn twaalfde-dertiende jaar, heb ik er altijd van gedroomd om priester te worden. Waar en wanneer dan wel was wat anders. Enerzijds ben ik geboren in een gezin waar God en gebed vanzelfsprekend waren en deel uitmaakten van het dagelijkse leven. Anderzijds waren er verschillende religieuzen, mannen zowel als vrouwen, en priesters in mijn familie, in de ruimere betekenis van het woord. Gedurende heel wat jaren ontmoetten we elkaar tijdens de weekends, met ruimte voor reflectie en bezinning. Dit heeft me zeker geholpen in mijn levenskeuze.
Tijdens het derde jaar middelbaar, ontdekte ik het bestaan van de Congregatie van de Aalmoezeniers van de Arbeid in Meldert-Hoegaarden. Ik heb in die instelling (Sint-Janscollege) mijn middelbare studies afgemaakt. Tijdens die periode heb ik uitgebreid de gelegenheid gehad om het apostolaat van deze Congregatie te ontdekken en te leren kennen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik besliste lid te worden van de Congregatie. Na een opleiding van zeven jaar - twee jaar filosofie, een jaar noviciaat en vier jaar theologie – werd ik tot priester gewijd in 1976. Ik werd benoemd in Charleroi, waar ik vandaag de dag nog altijd werk en verblijf.

Aanvankelijk hield ik me bezig met spirituele animatie en de sociale dienst van het College van de Aalmoezeniers (Collège Technique des Aumôniers du Travail). Gaandeweg verruimde mijn werkveld zich, vereend met de ploeg godsdienstleraars en leraars die de schoolpastoraal op zich namen, samen met de Aalmoezeniers van de  Arbeid.

Tussendoor engageerde ik me meer en meer en breidde ik mijn contacten uit naar de omgeving van ons College. Ik deed regelmatig de dienst in een of andere parochie in de buurt. Dit bracht me er op een gegeven ogenblik toe de vraag te stellen om een concreter engagement aan te gaan in mijn leven en in het pastoraal werk voor de parochies van de regio, hetgeen me toegestaan werd. Maar het leven neemt soms een verrassende wending. Op het kapittel van de Congregatie, in 2009, verkozen mijn confraters mij tot Secretaris Generaal van onze Congregatie en daarmee hield het niet op. In 2015 werd ik gekozen tot Generaal Overste voor een periode van zes jaar. De congregatie is gevestigd in België, in Congo (in de omgeving van Lubumbashi) en in Brazilië (Minas Gerais).

Ziehier in het kort de weg die ik aflegde tijdens veertig jaar priesterschap in Charleroi. Velen rond mij hopen met heel hun hart dat ik die religieus en priester zal blijven die de gave bezit en het inzicht om naar de mensen te luisteren.

Fons Van Looveren