In Memoriam Fons Van Looveren - Algemeen Overste van de Aalmoezeniers van de Arbeid

Op zondag 15 mei 2016, overleed EH, Aalmoezenier van de Arbeid, Fons Van Looveren plots en geheel onverwacht op 65-jarige leeftijd. Dit daags voor zijn 40 jaar priester zijn. Fons, afkomstig van Lier (01/10/1950), volgde EH Frans Roymans zaliger destijds op als secretaris van de inrichtende macht van onze school. Hij werd in 2015 verkozen tot Algemeen Overste van de Aalmoezeniers.

Fons deed zijn middelbare studies aan ons college en kwam na zijn priesteropleiding, o.a. als leraar godsdienst, terecht in het Collège Technique des Aumoiniers du Travail te Charleroi. Van daaruit nam hij ook verschillende verantwoordelijkheden op binnen de Congregatie van de Aalmoezeniers, lange tijd ook aan de zijde van Jacques Vanderus zaliger (2015), voormalig Algemeen Overste. Daarnaast was hij een leven lang bezig met pastoraal werk in de streek van Charleroi.

Fons was een erg gewaardeerd, zeer beminnelijk, zacht en aangenaam iemand, immer bezorgd en met een luisterend oor en hulpvaardig tegenover de noden van de mensen rondom hem. Hij zal erg gemist worden en niet alleen door de confraters Aalmoezeniers. Hij laat een grote leegte en een diep gevoel van verlies achter bij allen die hem gekend hebben. We bidden dan ook voor zijn zieleheil en kijken met dankbaarheid om voor wat hij als mens en als priester heeft mogen betekenen voor velen.

In naam van onze schoolgemeenschap bieden we onze innige deelneming aan aan de Aalmoezeniers van de Arbeid, en in het bijzonder aan EHH Jaak Kerkhofs en Henri Serroyen.

Tekst 40 jaar priester