WWF-wedstrijd ‘Visie op de Toekomst’

Met onze vierdejaars namen we deel aan de WWF-wedstrijd ‘Visie op de Toekomst’.  We maakten er een vakoverschrijdend project van. In de lessen biologie leerden we het klimaatprobleem beter kennen. Tijdens godsdienst dachten we na over hoe wij in de toekomst in harmonie met de natuur kunnen leven, om tot slot in de lessen Nederlands hierover een slam poetry tekst te schrijven. De opnames stuurden we naar WWF.  Een groepje uit 4LATA kwam als één van de winnaars uit de bus.  Hoera! Proficiat Charlotte, Hannes, Liene en Lise!
Ook op school hielden we een stemming.  De betrokken leerkrachten selecteerden per klas de beste opname, de vierdejaars mochten dan stemmen op de genomineerde groepjes.  En opnieuw ging de opname uit 4LATA met de meeste stemmen lopen.  Onze school schonk alle genomineerden een fairtrade pakket met (h)eerlijk lekkers. 
Heel 4LATA kreeg op het einde van het schooljaar van WWF een workshop slam poetry cadeau. Een unieke ervaring!