DIGISPRONG: KOOP ZELF GEEN LAPTOP

Onze school zet al decennnia in op ICT-uitrusting op school, die voortdurend ter beschikking staat van leraars en leerlingen. Via Digisprong voorziet onze minister nu echter (beperkt) middelen om leerlingen individueel van een laptop te voorzien, om de leerplandoelen te bereiken en leerlingen ICT-vaardiger te maken.

De leerlingen van het eerste, het vierde en het zesde jaar maken vanaf schooljaar 2022-2023 gebruik van een DIGITAAL PAKKET.

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken alle leerlingen hier gebruik van.

Dit digitaal pakket bevat een laptop in bruikleenovereenkomst met garantie, een helpdesk en een softwarepakket om de leerplandoelen te bereiken. De leerling neemt dit toestel ook mee naar huis.

De school voorziet een degelijke standaardoplossing. Zelf een laptop kopen, is dan ook niet nodig. We werken op school, voor een vlot verloop en om logistieke redenen, ook enkel met de toestellen uit het digitaal pakket.

Rekening houdend met de adviezen van de Commissie Zorgvuldig Bestuur zal de school de kostprijs voor het digitale pakket via de schoolrekening doorrekenen aan ouders.

Op de bijdrageregeling specifiëren we de kostprijs als volgt:

• Bruikleen van een laptop met garantie en helpdesk: 5 euro/maand
• Het softwarepakket is een vorm van dienstverlening verwant met het ter beschikking stellen van verplichte leermiddelen: basispakket 1 euro/maand
• Er is ook nog sprake van een waarborg van 39 euro.

Totaal op schooljaarbasis (sept. - juni): 60 euro. Dit bedrag rekent de school in 3 schijven, trimestrieel, aan via de schoolrekening.