Actueel

INFOMOMENTEN


Hieronder kan je  de voorziene presentatie van de infoavond die afgelast werd, vinden. Het is tegelijk ook een uitgebreide fotoreportage die je de terreinen, de gebouwen en de lokalen toont.

Klik hier voor de presentatie

 

Klik hier voor de nieuwe infobrochure

Affiche


ALGEMENE VORMING  /  S T E M  / KLASSIEKE VORMING

Sinds 1 september 2019 ondergingen de lessentabellen van de eerste graad een grondige verandering. We blijven natuurlijk bij een klassieke en degelijke invulling met voldoende studieniveau, begeleiding en zorg op maat van élke leerling. Maar er komen ook nieuwe en uitdagende opties bij en voor alle leerlingen projecten volgens individuele interesse en belangstelling.

Meer over inschrijven
Meer over de lessentabellen

Een nieuw boek over de geschiedenis van het domein en zijn bewoners.


De restauratiewerken aan daken en gevels van het kasteel en de orangerie van het Sint-Janscollege zijn in 2019 afgerond. Roland Severijns, directeur van het Sint-Janscollege, en leraar geschiedenis Luc Minten hebben bij deze gelegenheid een kijk- en leesboek samengesteld over de kasteelbewoners, de bouwgeschiedenis en de renovatie. Elk hoofdstuk nodigt uit om te bladeren, te lezen, te kijken en telkens weer nieuwe dingen te ontdekken van een uniek stuk erfgoed.

Het boek ‘De herschepping van een historisch goed. Bouwen, verbouwen en restaureren op het kasteeldomein van Meldert’  (ISBN 9789464005103) telt 204 pagina’s en meer dan 600 foto’s.

Er is ook een Franstalige editie beschikbaar: ‘La recréation d’un Domaine Historique. Construction, rénovation et restauration au domaine du château de Meldert’. (ISBN 9789464072938)

HLN: Directeur Sint-Janscollege schrijft boek over thuisbasis school: het kasteeldomein van Meldert

ROBTV: Sint-Janscollege Meldert schittert opnieuw na lange restauratie

Perstekst

Communiqué de presse

Het boek ‘De herschepping van een historisch goed.


Het boek is verkrijgbaar via het secretariaat van het Sint-Janscollege of ook via de lokale dagbladhandel en boekhandel:

• Dagbladhandel De Gazet Van Hoegaarden
• Plato Tienen
• Plato Leuven

De prijs is 20 euro. Dat bedrag gaat integraal via vzw Matumaini naar de missiewerken in Lubumbashi (Congo) van de Aalmoezeniers van de Arbeid, de inrichtende macht van het Sint-Janscollege.

Je kan het boek ook bestellen door 28 euro over te maken op de rekening van VZW Matumaini BE94 2300 0220 1314 met vermelding van je naam en adres + Franse of Nederlandse versie. Dan krijg je het via de post toegestuurd.

Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1, 3320 Meldert,
016/76 62 71, sint-janscollege@telenet.be.

Laatste activiteiten

Rikolto (Vredeseilanden) 2020

Liefde voor poëzie

Sint op bezoek

Congoweek en cake bakken

Dag van de jeugdbeweging

Sportdag