Actueel

Info inschrijvingen


Maak kennis met het Sint-Janscollege op

  • de infodag op zaterdag 12 maart van 14.00 uur tot 18.00 uur.
    Er is vrije toegang, er zijn dus voor de infodag geen inschrijvingen op voorhand nodig.

     
  • één van de infoavonden op woensdag 23 maart of donderdag 24 maart om 19.30 uur.
    Inschrijving noodzakelijk. Concrete informatie volgt spoedig op onze website.

Neem alvast een kijkje op onze website of op Facebook voor meer informatie.
Hou de website zeker in de gaten, binnekort krijgt deze een volledige make-over!

 

 

Zit je met persoonlijke vragen?
Bel naar 016 76 62 71 (secretariaat) of 0474 52 45 66 (directeur)
Of mail ons: info.sint-janscollege@telenet.be

INFOBROCHURE

POWERPOINT

DIGITAAL AANMELDEN


 

Onze school in beeld


 

De leerlingen van het eerste, het vierde en het zesde jaar maken vanaf schooljaar 2022-2023 gebruik van een DIGITAAL PAKKET.
Vanaf schooljaar 2023-2024 maken alle leerlingen hier gebruik van. Meer info…

Een nieuw boek over de geschiedenis van het domein en zijn bewoners.


De restauratiewerken aan daken en gevels van het kasteel en de orangerie van het Sint-Janscollege zijn in 2019 afgerond. Roland Severijns, directeur van het Sint-Janscollege, en leraar geschiedenis Luc Minten hebben bij deze gelegenheid een kijk- en leesboek samengesteld over de kasteelbewoners, de bouwgeschiedenis en de renovatie. Elk hoofdstuk nodigt uit om te bladeren, te lezen, te kijken en telkens weer nieuwe dingen te ontdekken van een uniek stuk erfgoed.

Het boek ‘De herschepping van een historisch goed. Bouwen, verbouwen en restaureren op het kasteeldomein van Meldert’  (ISBN 9789464005103) telt 204 pagina’s en meer dan 600 foto’s.

Er is ook een Franstalige editie beschikbaar: ‘La recréation d’un Domaine Historique. Construction, rénovation et restauration au domaine du château de Meldert’. (ISBN 9789464072938)

HLN: Directeur Sint-Janscollege schrijft boek over thuisbasis school: het kasteeldomein van Meldert

ROBTV: Sint-Janscollege Meldert schittert opnieuw na lange restauratie

Perstekst

Communiqué de presse

Het boek ‘De herschepping van een historisch goed.


Het boek is verkrijgbaar via het secretariaat van het Sint-Janscollege of ook via de lokale dagbladhandel en boekhandel:

• Dagbladhandel De Gazet Van Hoegaarden
• Plato Tienen
• Plato Leuven

De prijs is 20 euro. Dat bedrag gaat integraal via vzw Matumaini naar de missiewerken in Lubumbashi (Congo) van de Aalmoezeniers van de Arbeid, de inrichtende macht van het Sint-Janscollege.

Je kan het boek ook bestellen door 28 euro over te maken op de rekening van VZW Matumaini BE94 2300 0220 1314 met vermelding van je naam en adres + Franse of Nederlandse versie. Dan krijg je het via de post toegestuurd.

Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1, 3320 Meldert,
016/76 62 71, sint-janscollege@telenet.be.

Laatste activiteiten

WWF-wedstrijd ‘Visie op de Toekomst’

Xmos

Halloween

Dag van de jeugdbeweging

Fietscontrole

Sportweek