Benefiet voor kleuterschool ‘De Boskabouter’

Voor onze leerlingen van morgen…

Graag brengen we het sympathieke kleuterschooltje ‘de Boskabouter’, beneden aan de Bosberg in Meldert, even onder jullie aandacht. Het Sint-Janscollege heeft deze school altijd een warm hart toegedragen en probeert af en toe ook wel wat steun en hulp te bieden.

Deze school kreeg van de doorlichting een dikke pluim voor het educatieve aspect. Men zit echter in oude gebouwen die aan renovatie toe zijn, om ook de volgende lichtingen kleuters in ideale omstandigheden te kunnen opvangen. Het schoolcomité en het oudercomité zijn al een paar jaar aan het sparen, maar er is meer nodig… Een werkgroep met de naam “De BoskaBouWers” tracht daarom extra fondsen te verzamelen.

Zo wil men de oude Meldertse Winterkermis nieuw leven inblazen met een heus benefietweekend:

vrijdag 21 oktober is er een gastronomisch diner;
zaterdag 22 oktober een kinderfuif, gevolgd door een retrofuif;
en op zondag 23 oktober een BoskaBouWers-menu à volonté, gevolgd door een dessertennamiddag; zondagavond vindt ook de trekking van de tombola plaats.

Dit alles heeft plaats in feestzaal Sint-Ermelindis (zaal bij Odette) en naast de zaal zal gedurende het ganse weekend een paardenmolen en viskraam postvatten.

We willen, als medesponsor en sympathisant, u deze activiteiten warm en van harte aanbevelen. Voor verdere info over de verschillende evenementen verwijzen we graag naar de affiche.

In de hoop ook u daar te mogen ontmoeten.