Waan je voor een dag een echte Romein...

Inleefdag eerste latijnse

Op vrijdag 23 oktober bezochten de latinisten van het eerste jaar het Provinciaal Archeologisch Museum van Velzeke. De lessen Latijn worden op die manier omgezet in de praktijk en de leerlingen krijgen hierbij een beeld van het leven in die tijd. Zo konden ze zich voor één dag een echte Romein (of zelfs barbaar) wanen.

De dag bestond uit twee onderdelen: enerzijds was er een kledingproject en anderzijds een rondleiding in het museum. Bij het kledingproject konden de leerlingen zich echt uitleven. Ze werden omgetoverd tot Romein of barbaar. Naast het amusante aspect werd er ook tijd gemaakt om de verschillende kledingstukken te bespreken. Wat is nu een tunica? Een toga? Een stola?

Na het kledingproject volgde een museumbezoek. Dat gaf een beter beeld van hoe de Romeinen daadwerkelijk leefden. De leerlingen kregen voorwerpen, landkaarten en wapenuitrustingen te zien. Sommige voorwerpen waren zelfs afkomstig uit Velzeke zelf. Velzeke herbergt vele archeologische vondsten. Die kregen uiteraard een plaatsje in het museum. Na een leerrijke en interactieve dag keerden de latinisten, een klein beetje Romein geworden, huiswaarts.