MOS voorgesteld

Ons eerste logo Ons eerste logo Ons eerste logo

Onze MOS-logo's

MOS (Milieu Op School) is een educatief project waarin de school systematisch acties organiseert om alle schoolleden (leerlingen, leraars, directie, administratief personeel en onderhoudspersoneel) voor milieuzorg te sensibiliseren. De gemeente steunt de MOS-werking met een jaarlijkse subsidie.

 

Naar gelang de ondernomen acties en de geboekte resultaten kan de school in aanmerking komen om een kwaliteitslabel te verwerven, dat door het Ministerie van Leefmilieu van de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend.

Dit kwaliteitslabel wordt toegekend onder de vorm van LOGO's.

Onze school heeft ondertussen de drie logo's behaald:

  • LOGO 1 : schooljaar 2001-2002 als aandachtsveld: afval.
  • LOGO 2 : schooljaar 2004- 2005 als aandachtsvelden: afval en energie
  • LOGO 3: schooljaar 2005-2006 als aandachtsvelden: afval, energie en duurzaamheid.

 

DUS DRIE LOGO'S BEHAALD EN ......WE GAAN DOOR.
Een zo belangrijk thema als milieu laten we natuurlijk niet vallen.

Milieuzorg spitsen we toe op een vijftal thema ‘s:. afval, energie, water, natuur en duurzame materialen.

De peters en meters van het zesde jaar organiseren met hun klas een milieu-actie in het kader van Star Wars .
De leerlingen van het tweede jaar zullen in de lessen natuurwetenschappen in klasgroep een project uitwerken. 

Verantwoordelijke leerkrachten voor de MOS werking:

  • Guy Puttevils
  • Jo Franckx

 

Tags: