Congoweek in het Sint-Janscollege "Komen eten"

Al enkele jaren proberen we de Congowerking van de Aalmoezeniers van de Arbeid een duidelijke plaats te geven op school. We willen het brede thema Congo en de noden ginds graag integreren in verschillende lessen en in verschillende activiteiten. Zo ontstond het idee van een Congoweek.

 

 

  • We willen op deze manier onze eigen leerlingen informeren en hen, in de lijn van ons opvoedingsproject, engagement en betrokkenheid met anderen meegeven. Tijdens de Congoweek kregen ze zelf de kans om eens te proeven van het Congolese leven én de Congolese keuken. Enerzijds gebeurde dit door Congo vanuit de verschillende vakken te belichten, anderzijds door hen een Afrikaanse maaltijd aan te bieden. In de muziekles organiseerden we ook djembé-workshops en in de L.O.-les was er Afrikaanse dans. In de lessen P.O. werkte men aan Afrikaanse maskers en in de godsdienstlessen hielden we een bezinningsmoment rond hoop.
  • Natuurlijk willen we ook wat centen verzamelen voor het goede doel. We hopen in elk geval zoveel mogelijk maaltijden voor kinderen in Congo bij elkaar te sparen en de scholen ginds financieel te ondersteunen. Voor de Congolese maaltijd vragen we een bescheiden bijdrage op vrijwillige basis. Onze zesdejaars boden tijdens alle pauzes zelfgebakken cake aan (€1) en brachten zo een recordbedrag van 1503 euro bij elkaar. Met dank aan de bakkers en de snoepers!

De noden in Congo zijn gigantisch… en daarom vragen we voor kleine, concrete projecten uw steun.

Met 20 euro per jaar help je een Congolees kind
lezen, schrijven en rekenen
en bezorg je het elke dag op school een maniokmaaltijd…

Wil je helpen, geef dan dit bedrag, samen met het onderstaand strookje, af op het secretariaat van de school of aan de godsdienstleraars. Je kunt ook storten op rekeningnummer BE 94 2300 0220 1314 van vzw Sint-Janscollege/Congoproject. We bezorgen je later een foto en de naam van het kind dat je helpt.


De bijdrages voor de maaltijd en de cakeverkoop gaan integraal naar het goede doel, dus zonder aftrek van de kosten die we maken. De school betaalt graag alle kosten voor de organisatie van deze activiteiten omdat we dit zien als een pedagogisch en didactisch project voor onze leerlingen.

Met 50 cent kunnen we een Congolees kind een hele week op school te eten geven. Met de opbrengst van één warme maaltijd voor onze leerlingen kunnen we een hele school in Congo een half jaar te eten geven…

De Pastorale Werkgroep

Tags: