6 Economie Moderne Talen bezocht op woensdag 14 oktober 2015 Syntra Leuven

Syntra Leuven

Hier werden verschillende workshops aangeboden voor al wie denk aan ‘ondernemen’. Een opsteker voor onze leelringen economie. We laten hen met hun eigen indrukken hieronder zelf aan het woord.

Woensdag 14 oktober zijn we met 6 EMT naar de shop je slim dag gegaan in de Syntra in Leuven.  De eerste sessie ben ik naar de Vlajo-rapportering gegaan. Daar zijn we te weten gekomen hoe we online onze boekhouding moeten invullen.  Ik vond dit zeer interessant, vooral omdat de lesgever je naar voor riep om bepaalde dingen zelf te doen.  Daarna ging ik naar de sessie “hoe spreken voor een publiek”.  Deze sessie vond ik veel leuker omdat de man die sprak erg open omging met ons en er echt enthousiast uitzag.  Hij las ook niet gewoon af uit een boekje maar kwam het zelf brengen, waardoor het zeer interessant was. Ik vond dit zeker een geslaagde en interessante uitstap waar ik echt iets uit geleerd heb. 

Emilie De Waele


6 EMT ging naar Syntra Haasrode. Onze klas werd verdeeld in 7 groepen. Ik zat in groep 5, samen met twee klasgenoten van Vitamove. In de voormiddag kregen wij een workshop over verkooptechnieken. Ik vond die workshop eerder saai. Enkele zaken heb ik er toch wel van onthouden, maar ik vond het jammer dat de verteller het, volgens mij, niet interessant probeerde te maken. Na de pauze werd het al veel leerrijker. We kregen een workshop over sociale media. Dat was erg leuk. De powerpoint was heel goed. Er zaten veel filmpjes in over het gebruik van sociale media. De workshop begon met een korte quiz over het internet. Daarna informeerde de lesgever ons over verschillende manieren om reclame te maken op het internet. Hij deed dat aan de hand van filmpjes en voorbeelden. De voorbeelden waren duidelijk en makkelijk te onthouden. Het is leuk om eens iets bij te leren zonder al te veel theorie. Er werden veel zaken verteld die ik nog niet wist, zoals dat het bepalen van het imago van je bedrijf erg belangrijk is. Zodra het bedrijf een imago heeft, is het moeilijk dat nog te veranderen. Dat is de reden waarom je goed moet nadenken vooraleer je een bepaald imago wil creeëren ten opzichte van klanten. Verder kregen we veel tips over reclame op het internet en hoe we onze klanten kunnen blijven interesseren. Ik kan tot besluit wel zeggen dat ik het een geslaagde voormiddag vond.

Grace Manishimwe


Op 14 oktober 2015 zijn wij in Syntra te Haasrode enkele workshops gaan volgen die in het belang staan van onze mini-onderneming. Ik heb twee workshops gevolgd, eentje o

 

ver ‘het businessplan’ en een andere over ‘online rapportering’. Ik vond persoonlijk de workshop i.v.m. het businessplan de leukste en de interessantste. De lesgever gaf zeer enthousiast les. Hij maakte van een misschien wat minder leuk onderwerp toch iets aangenaams om naar te luisteren. De dingen die hij ons meegaf zijn eigenlijk allemaal heel logisch of ze zijn eigenlijk gewoon logisch geworden doordat hij het ons op een zeer leerrijke manier vertelde. Hij heeft ons dingen bijgebracht die ik denk niet meer te vergeten. 

Goele Lefever

 

Woensdag 14 oktober is de hele klas van economie naar een Vlajo workshop geweest, in Syntra Leuven. Het doel was iets bij te leren over bepaalde onderdelen die noodzakelijk zijn voor het ondernemen. Ten eerste moest ik een les van Public Speaking volgen. Dit was heel interessant want het is hetgene waar de mens het meest schrik voor heeft tijdens het ondernemen, maar toch heel belangrijk. De workshop werd ook prima gegeven; de spreker was enthousiast en duidelijk, de informatie was heel concreet en het werd nooit saai. We hebben ook een bundel gekregen waarin alles nog eens duidelijk is uitgelegd. Ten tweede moest ik naar de les over ‘het Businessplan’. Dit viel wat tegen omdat de lesgever niet echt duidelijke informatie gaf. Het ging meer over reclame over je product, de 4 p’s, enz… We hebben dus niet echt een beter idee gekregen van wat een businessplan is. Veeleer gewoon informatie over de basis van economie.

David Holemans


Tijdens ons bezoek aan Syntra Leuven heb ik een goed businessplan leren maken. Het was niet echt leren, wel veel herhaling, omdat wij dat eigenlijk allemaal al in de lessen seminarie economie gezien hadden. Toch vond ik dit nuttig omdat we ook een businessplan zullen moeten maken binnen onze eigen mini-onderneming. Een businessplan is nu eenmaal erg belangrijk voor elke onderneming. Ik vond dit uur en half wel lang duren. De uitleg was voor mij nogal langdradig. Daarna volgde ik een sessie ‘leren spreken voor publiek’. Dit was ook zeer interessant omdat de spreker het boeiend probeerde te maken. Hij las niet alles af van zijn bundel. Het was dan ook niet alleen theorie maar ook praktijk. Een paar mensen mochten spreekoefeningen doen. Ik heb dan ook veel dingen geleerd over hoe een goede spreker te zijn. Houding, taal, lichaamstaal, enz. zijn allemaal belangrijk om goed voor een publiek te kunnen spreken.

Henry de Schietere de Lophem


Van de twee workshops vond ik de eerste, namelijk ‘spreken voor een groot publiek’ veruit het interessantst. De man die aan het woord was, was zelf een heel goed voorbeeld. Hij vertelde heel rustig en leek het heel leuk te vinden om voor een publiek te spreken. We hebben heel wat tips gekregen om het spreken voor publiek te vergemakkelijken. Dit is iets wat je nog vaak zal kunnen gebruiken, vandaar dat ik het zeer nuttig en leerrijk vond.

Sefo Nkowcha-NWere


I
k heb de workshop ‘verkooptechnieken’ en ‘social media’ gevolgd. Bij verkooptechnieken leerden we hoe we het best een klant konden benaderen, bijvoorbeeld door het stellen van open en gesloten vragen; de ‘deal afsluiten’; argumenteren… Ik vond het wel leuk om te weten, maar ik vond dat het wel lang duurde en saai werd na een tijdje.

Bij ‘social media’ leerden we enkele marketingtechnieken. We zagen voorbeelden van enkele reclamespots en hoe bedrijven (bv Volvo, Heineken,..) zich zo proberen te differentiëren van hun concurrent, vooral door origineel uit de hoek te komen. Ook zagen we het belang en de invloed van sociale media. Deze workshop vond ik het leukst en wat er allemaal verteld en getoond werd, is ook handig om te weten bij het promoten van onze eigen mini-onderneming.


Louise Kerckhofs