Liefde voor poëzie

De poëzieweek (30.01-05.02) is in het Sint-Janscollege niet onopgemerkt voorbijgegaan.  Zo hebben o.a. de leerlingen van het 4e en 5e jaar in groepjes een gedicht over de toekomst geschreven.  Vervolgens werden deze gedichten willekeurig verdeeld over de klas en naar analogie met het populaire tv-programma ‘Liefde voor muziek’, werkte elke groep een originele presentatie uit van het ontvangen gedicht. Het lot bepaalde welke richting deze aanpak uitging.  Ondersteund door dans, geluid, gebaren of tekeningen werden de teksten voorgedragen.  De ‘dichters’ waren opgetogen over de interpretatie en presentatie door hun klasgenoten!