Heraanleg grasveld

Omdat het gras/sport-veld achter de kapel in slechte staat verkeerde, besloot de leerlingenraad van vorig schooljaar (2015-2016) de kat de bel aan te binden. Het veld deed nog altijd dienst voor leerlingen om er te ‘verpozen’ tijdens de middagpauze, zeker op zonnige dagen. Door de vele putten en kuilen in het terrein was het echter onbruikbaar geworden om er nog intensief op te sporten.

Op verzoek van de leerlingenraad hebben we tijdens de zomervakantie een aannemer ingeschakeld. Het volledige terrein werd zo, ondanks een slechte zomer, volledig geëffend, heraangelegd en opnieuw ingezaaid. Ondertussen is het gras weer goed aan het groeien. Na een eerste maaibeurt in het voorjaar zal het opnieuw gebruiksklaar zijn voor onze leerlingen.

Ondertussen kan men buiten natuurlijk nog altijd verder sporten op de vele sportveldjes op de speelplaats (voetbal, basket, volley, atletiek,…) maar ook op het grote grasveld naast de inrit van het domein. Dat terrein hebben we ook ‘herontdekt’ en opnieuw, zoals in vroeger jaren, in gebruik genomen.