Studieaanbod

In het middelbaar onderwijs tellen we drie graden (eerste, tweede en derde graad) die elk twee (leer)jaren tellen. Er zijn dus in het totaal zes leerjaren.

Met een diploma ASO (algemeen secundair onderwijs) alleen kan je in het beroepsleven niet veel beginnen, want het ASO is een onderwijsvorm die rechtstreeks voorbereidt op hogere studie, aan een universiteit of aan een hogeschool. Een ASO-leerling moet abstract leren denken, grote hoeveelheden leerstof kunnen verwerken, bereid zijn ook thuis hard en intensief te werken, accuraat en geconcentreerd opdrachten weten uit te voeren, zelfstandig te leren werken met zin voor initiatief, een wisselend takenpakket flexibel te kunnen aanpakken, ...

Bij ASO spreekt men ook wel van "de humaniora".

Eerste graad1e leerjaarKlassieke Vorming (Latijn)
  Algemene Vorming (Moderne)
  STEM
   
 2e leerjaarKlassieke Talen (Latijn)
  Moderne Talen & Wetenschappen
  STEM-Wetenschappen
   
Tweede graad1e leerjaarEconomische Wetenschappen
  Humane Wetenschappen
  Latijn
  Natuurwetenschappen
   
 2e leerjaarEconomie
  Latijn
  Wetenschappen
   
Derde graad1e leerjaarLatijn-Moderne talen
  Latijn-Wiskunde 6/8 = optie wisk. / optie wetensch.
  Latijn-Wetenschappen
  Economie-Moderne talen
  Moderne talen-Wetenschappen
  Wetenschappen-Wiskunde 6/8 = optie wisk. / optie wetensch.
   
 2e leerjaarzelfde studierichtingen als het 1e jaar
   

 

Een studierichting uit het ASO bestaat dan ook uitsluitend uit algemene vakken zoals economie, moderne talen, Latijn, wiskunde, wetenschappen. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van het hoger onderwijs.

Profiel van de ASO-leerling :
 • abstract leren denken
 • belangstelling hebben voor
  • onze cultuur en de geschiedenis
  • (vreemde) talen: grammaticale component van de talen en communicatieve vaardigheden
 • grote hoeveelheden leerstof leren verwerken
 • bereid zijn ook thuis hard en intensief te werken
 • accuraat en geconcentreerd opdrachten uitvoeren
 • zelfstandig leren werken met zin voor initiatief
 • een wisselend takenpakket flexibel kunnen aanpakken
 • bereid zijn tot permanente vorming (met het oog op hoger onderwijs)DERDE
GRAAD
1e jaar2e jaar
 LMTLWI6/8LWEEMTMTWE WEWI6/8LMTLWI6/8LWEEMTMTWEWEWI6/8
Godsdienst222222222222
Natuurwetensch200200200200
Aardrijkskunde112122111111
Biologie012022012022
Chemie01/2202202/12022
Duits300220300220
Economie000400000400
Engels322332322332
Esthetica111111111111
Frans433443433443
Fysica01/2202202/12022
Geschiedenis222222222222
Latijn444000444000
Lichamel. Opv.222222222222
Nederlands444444444444
Wiskunde364346364346
Sem. Spaans100000100000
Sem. Wiskunde00/20000/200/21010/2
Sem. Economie000200000201
Sem. Wetensch.000002/0000002/0
Totaal uren323232323232323232323232

 

Tags: