Lerarenkorps

De leerkrachten hebben natuurlijk een specifieke onderwijstaak, ieder van hen heeft een eigen lesopdracht. Maar daarnaast vervullen velen onder hen nog andere taken : ze zijn klasleraar, ze doen aan naschoolse begeleiding, ze organiseren pedagogische en andere uitstappen met o.a. film- en museumbezoek, ze hebben contact met de ouders, enz... Het resultaat is duidelijk te zien op onze website.