De Inrichtende Macht

Voor onze school is dat de Congregatie van de Aalmoezeniers van de Arbeid. Zij is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De school werd opgericht in 1957 als V.Z.W. en kreeg de officiële benaming:

V.Z.W. Sint-Janscollege
Waversesteenweg 1
3320 Meldert-Hoegaarden

De afgevaardigde-beheerder is:

Marc Meulemans
Kerselaarstraat 30
3320 Meldert
tel. 016/76 74 29

De voorzitter is:
Maurice Vaes
Sint-Laurentiusstraat 18
3320 Hoegaarden (Meldert)
016 76 51 10
maurice.vaes1@telenet.be