Inschrijvingen

Eerste inschrijving

Sinds het schooljaar 2020-2021 hanteert het Sint-Janscollege het systeem van digitaal aanmelden via https://www.aanmelden.school.
Vanaf eind maart 2022 tot eind april 2022 kan er digitaal aangemeld worden. De toewijzing, rekening houdend met de voorrangsregels zal gebeuren begin mei 2022.

Let op!

  • Inschrijvingen gebeuren nooit telefonisch, maar steeds na een ‘intake’-gesprek en in aanwezigheid van minstens één van beide ouders (*). Deze ouder dient dan schriftelijk te verklaren dat hij handelt met de instemming van de andere ouder.
  • Bij een eerste inschrijving dienen het opvoedingsproject en het schoolreglement voor akkoord getekend te worden. Dit is een bindende voorwaarde voor inschrijving.

Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel:

  • wanneer je zelf onze school verlaat of
  • wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd.

Voorrang

We wijzen ook op de voorrangsregeling voor broers en zussen. Elke leerling die tot dezelfde ‘leefeenheid’ * behoort als een ingeschreven leerling, heeft bij voorrang op alle leerlingen een recht op inschrijving in de betrokken school.
Let wel, ook in dit geval moet je je verplicht aanmelden! Je zal hier op tijd aan herinnerd worden.

Herinschrijving

De plaats en herinschrijving van de eigen leerlingen is voor het volgend schooljaar gegarandeerd, welke studiekeuze ze ook maken. Uiteraard zullen ze wel moeten voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Om tijdig te kunnen bepalen hoeveel nieuwe leerlingen er bij kunnen, moeten ze hun studiekeuze tijdig bekend maken.

Al de leerlingen die hun studies na dit schooljaar willen verder zetten in deze school dienen uiterlijk op woensdag 6 juli 2022 hun studiekeuze schriftelijk bekend te maken (behoudens in geval van bijkomende proeven). De school voorziet hiertoe een formulier bij het laatste oudercontact.
We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je vóór de start van het schooljaar al 25 jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je vorig schooljaar al in het secundair onderwijs was ingeschreven.

In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór 15 januari.  Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.
Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders (*) dit onmiddellijk aan de school.
* leefeenheid: leerlingen met tenminste één gemeenschappelijke ouder of ouders (*) en leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats

Tags: 


Inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023

Inschrijven kan niet vroeger dan een jaar op voorhand. Je kind moet m.a.w. in het zesde jaar van de basisschool zitten.

Voor het 2de jaar en hogere jaren kan er enkel na afspraak met de directeur ingeschreven worden.

Omwille van de grote vraag naar inschrijving de afgelopen jaren ziet het college zich gedwongen om een ‘capaciteitsbeperking’ toe te passen in het eerste jaar (120 leerlingen). Als we voor zoveel mogelijk leerlingen plaats én kwaliteitsvol onderwijs willen blijven verzekeren, is er geen andere keuze.De wetgever verplicht ons in dat geval een systeem van digitaal inschrijven te hanteren. We zijn aangesloten bij het online inschrijvingsplatform dat o.a. ook de Leuvense en Tiense vrije scholen hanteren: https://www.aanmelden.school/.

Digitaal aanmelden

Online aanmelden zal kunnen vanaf ma 28 maart tot ma 25 april. Daarbij geef je dan in volgorde de school/scholen van je voorkeur op. Het systeem geeft daarbij broers en zussen van eigen leerlingen (zelfde leefentiteit) en kinderen van personeelsleden automatisch voorrang. Verder doet het systeem toewijzing van school op basis van twee criteria: toeval en opgegeven voorkeur.
Ouders krijgen op do 5 mei bericht over welke school hen na aanmelding toegewezen werd. Dit is géén verplichting om ook in te schrijven. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal dat gewoon de school van je eerste keuze zijn.

Vanaf ma 09 mei en tot uiterlijk 02 juni kunnen ouders dan hun ticket verzilveren door langs te gaan in de school die hen toegewezen werd en in te schrijven. Daarna vervalt het ticket en komt de plaats weer vrij. Op ma 09 mei starten ook de vrije inschrijvingen indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Samengevat:

  • 28/03/2022, 14.00 uur t.e.m. 25/04/2022, 14.00 uur: aanmelden
  • 05/05/2022: communicatie toewijzingsresultaat
  • 09/05/2022-02/06/2022: inschrijvingen (+ 09/05/2021: ook start vrije inschrijvingen)

https://www.aanmelden.school/

INFO AANMELDEN

 Openingsuren secretariaat

Tijdens het schooljaar: elke werkdag van 8.00 uur tot 16.30 uur
Tijdens de grote vakantie:

2020-2021
donderdag 1 juli t/m vrijdag 9 juli 2021, van 09.00 tot 16.00 uur
woensdag 18 augustus t/m dinsdag 31 augustus 2021, van 09.00 tot 16.00 uur


 

Tags: 

BEREIKBAARHEID

  • De school heeft een eigen vervoerdienst, ze beschikt over een autobus die onderstaand traject volgt.
  • Daarnaast is er een bruikbaar alternatief in het aanbod van "De Lijn". Hier kun je ook gebruik maken van reen routeplanner.

De 2 vervoeropties staan hieronder in detail weergegeven.

 

LEERLINGENVERVOER

Gelieve vijf minuten voor het opgegeven uur klaar te staan aan de halte!

 

GEMEENTESTOPPLAATSHEENTERUG
MeldertKasteel7.00u16.10u
WillebringenKerk7.10u16.20u
VertrijkHoek Kotemstraat - Roosbeeksestraat7.15u16.30u
 Hoek Stationstraat - Smidstraat (Total)7u16u16.31u
NeervelpHoek Waversesteenweg - Katspoelstraat (kapel)7.19u16.34u
LovenjoelRotonde kapel7.21u16.36u
 Hoek Lovenjoelsestraat - Ezelbergstraat7.22u16.37u
 Hoek Bruulstraat - Groenstraat7.23u16.38u
 Hoek Bruulstraat - Weterbeekstraat7.24u16.39u
 Hoek Stationsstraat - Kerselaarlaan7.27u16.42u
 Verkeerslichten7.28u16.43u
BoutersemCircus Casino7.31u16.45u
 Texaco7.32u16.46u
 Slagerij Deputter7.33u16.47u
 Bushalte Stationstraat7.34u16.48u
RoosbeekOCMW7.36u16.50u
ButselHoek Pastoriestraat - Lubbeekstraat7.38u16.52u
 Hoek Kerkomsesteenweg7.39u16.53u
KerkomKerk7.41u16.55u
 Profinad7.42u16.56u
 Peugeot7.44u16.58u
VissenakenSchool7.48u17.03u
 Kerk7.49u17.04u
KumtichSint-Gillisplein7.54u17.09u
TienenHoek Leuvenselaan - Grijpenwegstraat7.57u17.12u
HoegaardenRond punt (koperen ketel)8.06u17.21u
 Bushalte containerpark8.08u17.23u
 Hoek Tiensestraat - Stoopkensstraat8.10u17.25u
MeldertSt.-Janscollege8.20u17.35u

 

 

DE SCHOOL BEREIKEN MET "DE LIJN"

Het vervoer dat De Lijn aanbiedt, maakt de school voor een groot aantal leerlingen bereikbaar, zeker ook vanuit Haasrode, Bierbeek, Opvelp en Neervelp.


Aansluitend voorziet De Lijn in Tienen een bijkomende rit om 12.45 uur op lijn 16 (Lubbeek - Kerkom - Attenrode-Wever - Tienen).

We wijzen ook nog op het door De Lijn aangekondigde initiatief van de zogenaamde ‘belbussen’. De Lijn verzekert ons dat die ook beschikbaar zijn voor scholieren. Indien er voldoende vraag naar is, kunnen belbussen zelfs leiden tot uitbreiding van het vaste aanbod van De Lijn.

Bekijk ook de routeplanner van "De Lijn"

Tags: DERDE
GRAAD
1e jaar2e jaar
 LMTLWI6/8LWEEMTMTWE WEWI6/8LMTLWI6/8LWEEMTMTWEWEWI6/8
Godsdienst222222222222
Natuurwetensch200200200200
Aardrijkskunde112122111111
Biologie012022012022
Chemie01/2202202/12022
Duits300220300220
Economie000400000400
Engels322332322332
Esthetica111111111111
Frans433443433443
Fysica01/2202202/12022
Geschiedenis222222222222
Latijn444000444000
Lichamel. Opv.222222222222
Nederlands444444444444
Wiskunde364346364346
Sem. Spaans100000100000
Sem. Wiskunde00/20000/200/21010/2
Sem. Economie000200000201
Sem. Wetensch.000002/0000002/0
Totaal uren323232323232323232323232

 

Tags: