Begin van een uilenverhaal…

In samenwerking met Ketnet werd, begin maart, bij ons op school een nestkast opgehangen voor een Bosuil. In Meldertbos horen en zien we deze vogel regelmatig. Terwijl we de kast aan het ophangen waren, was er zelfs eentje te horen.

In de nestkast bevindt zich een camera die kan verbonden worden met een pc. Deze  aansluiting gebeurt pas op het moment dat we weten dat er een uil in zit. Vanaf dan kan iedereen via de website van Ketnet volgen wat er in de kast gebeurt.

Voor dit jaar was het eigenlijk al wat laat op het seizoen. De Bosuilen kunnen in maart namelijk al bezig zijn met eieren leggen en broeden. Bij controle bleek dan ook dat er zich… een duif (soort was niet duidelijk te zien) heeft genesteld in de woonst.

Wij hopen volgend jaar op BOSUIL. En dan kunnen we zien hoe de uil broedt, de eitjes uitkomen, de kleintjes worden gevoed en het nest verlaten.

Boeiend zal dat zeker zijn. Wij wachten en hopen en houden jullie op de hoogte!

M. Tomballe