DIKKETRUIENDAG 2015: "Isoleer eerst je lichaam, en dan de rest!"

Net als vele scholen in Vlaanderen doet ook onze (groene) school op vrijdag mee aan dikketruiendag! Concreet betekent dit dat op vrijdag de centrale verwarming enkele graden lager wordt gezet. We merken het nauwelijks, maar het betekent wel minstens 7% minder stookkosten én broeikasgassen. Met moderne thermische onderkleding kan de thermostaat al flink lager worden gedraaid, zonder aan comfort in te boeten. De potentiële energiebesparing is enorm, de kostprijs verwaarloosbaar... isoleer dus eerst je lichaam, en dan de rest!

EN WAT DOEN WE ER VERDER PRECIES MEE OP ONZE SCHOOL?

  • De verwarming gaat zoals gezegd een vijftal graden lager en er wordt sensibiliseringsmateriaal verspreid in de school.
  • ’s Morgens worden de fietsers opgewacht met een ‘erehaag’ – fietsen is immers NUL% uitstoot van CO2 – en beloond met een bonnetje voor een blok kringlooppapier.
  • De eerste 10 minuten van het eerste lesuur komen de peters en meters in de klas en doen ze 10 min opwarmingsoefeningen.
  • Er is een inzamelactie van warme kleren voor ‘Help -ons- Helpen’
  • De leerlingen van het eerste jaar krijgen bladlegger met tips mee.

Tijdens de lessen wetenschappen wordt de problematiek van klimaatverandering bovendien kort besproken aan de hand van cartoons . De leerlingen schrijven hun persoonlijk klimaatengagement op. Dit blad blijft vooraan in hun kaft wetenschappen zitten.